Despre voluntariat


Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora, fără a aștepta o recompensă de natură financiară.

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de de activități similare (precum internshipul/practica, etc):

 1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public.
 2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă poate include decontarea unor cheltuieli derivate din activitate (transport, consumabile, etc.).
 3. Este o activitate desfășurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.
 4. Este  derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.

Mișcarea de voluntariat în România

este susținută de :

 • Legislație (In Romania, activitatile de voluntariat sunt reglementate prin legea 78/2014)
 • Organizațiile neguvernamentale și instițutiile care implică voluntari (inclusiv centre locale de voluntariat, dar și filiale ale organizațiilor internaționale active în domeniul voluntariatului
 • Persoanele care se implică sau doresc să se implice ca voluntari
 • Programe de schimburi internaționale de voluntari (de ex. Corpul European de Solidaritate)
 • Liniile de finanțare publice sau private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului (Corpul European de Solidaritate, Erasmus+, CEE Trust, EEA Grants, Programul de cooperare elvetiano-roman, etc.)

Legislație

Legea 78, 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, în vigoare din 26 iulie 2014. Această lege înlocuiește Legea Voluntariatului 195/2001.

Centre de voluntariat

Pro Vobis a introdus în România conceptul de “centru de voluntariat” în 1997, în urma unor colaborări externe, devenind primul astfel de centru din țară, cu sprijinul financiar al UE prin programul PHARE. Am promovat și susținut răspândirea acestui mecanism comunitar în Romania prin numeroase proiecte, resurse și sesiuni de instruire și consultanță. În viziunea Pro Vobis, centrul de voluntariat reprezintă interfața și mecanismul necesar pentru implicarea voluntarilor în viața comunității, oferind servicii legate de voluntariat persoanelor interesate să devina voluntari, organizațiilor sau instituțiilor care implică voluntari în activitățile lor și comunității locale, în conformitate cu un set de standarde minime.

Un centru de voluntariat recrutează și formează voluntari, le prezintă oportunitățile de voluntariat disponibile, recomandă voluntari instituțiilor și organizațiilor care au oportunități de voluntariat disponibile și care solicită voluntari, organizează cursuri de formare în managementul voluntarilor, promovează conceptul de voluntariat și principiile de bună practică în lucrul cu voluntarii și se implică în organizarea evenimentelor de recunoaștere a meritelor voluntarilor.

Evenimentele tradiționale din domeniul voluntariatului în România sunt:

 • Săptămâna Națională a Voluntariatului (eveniment anual derulat în a treia săptămână din luna mai)
 • Gala Naționala a Voluntarilor (12 decembrie) și alte gale locale
 • Ziua Internațională a Voluntarilor (5 decembrie)
 • Ziua Internațională a Managerilor de Voluntari (5 noiembrie)

Organisme de reprezentare în sfera voluntariatului:

 • Coaliția pentru Voluntariat  fondată de Pro Vobis alături de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Fundația de Sprijin Comunitar, Bacău.
 • CEV – Centrul European pentru Voluntariat (in care Pro Vobis este membru din 2001)

Resurse: