Implicarea minorilor


Conform legislației în vigoare, voluntarii trebuie să aibă 16 ani împliniți (sau 15 ani, cu acordul părinților/reprezentanților legali). Acest aspect aduce schimbări semnificative în derularea activităților de voluntariat în școli și grădinițe, care implică copii cu vârste sub 15 ani.

Educația pentru voluntariat – concept pe care îl propunem noi – începe din școală sau chiar de la grădiniță, unde copiii sunt implicați în diverse activități pentru stimularea spiritului civic și de solidaritate. Implicarea lor ca beneficiari sau ”învățăcei” în activități de voluntariat desfășurate de cei mari este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili. Desfășurarea activităților într-un cadru educațional, trebuie bineînteles însoțită de toate măsurile de siguranță și protecție a drepturilor copiilor.

Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat, în calitate de coordonator național al evenimentului Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV), recomandă pe aceasta cale unităților școlare respectarea legislației în vigoare în ceea ce priveste voluntariatul și organizarea în SNV a unor activități de educație pentru voluntariat, în cadrul cărora copiii sub 15 ani devin beneficiari ai activităților de voluntariat desfășurate de voluntari (persoane peste 15 ani). Vă recomandăm așadar derularea activităților prin implicarea de voluntari – persoane peste 15 ani, care pot fi părinții copiilor sau alți voluntari atrași din comunitate – și implicarea copiilor sub 15 ani doar ca beneficiari ai acestor activități de educație pentru voluntariat. Vă rugăm, prin urmare, să raportați copiii sub 15 ani implicați în activități strict la categoria Beneficiari, în cadrul SNV. Pro Vobis își rezervă dreptul de a refuza parteneriatele cu instituțiile care nu respectă legislația în vigoare și regulamentul SNV.

LEGISLATIE:

Conform Legii 78/ 2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat din Romania:

Art. 3

e), „voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat”.

Conform Codului Muncii în vigoare:

Art. 13

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Pentru alte întrebări legate de legislația în vigoare, vă sugerăm să contactați juristul din cadrul Inspectoratului Școlar de care aparțineți.