20 de.. lucuri de știut despre Anul European al Voluntariatului


În 2021 se împlinesc 10 ani de la Anul European al Voluntariatului. Dar de ce este el încă menționat și acum? 

Dincolo de un titlu care acoperă un întreg continent, acest an a fost unul deosebit de important pentru voluntariat. AEV 2011 a fost gândit să încurajeze eforturile depuse de statele membre, autoritățile regionale și locale pentru a crea condiții mai bune și o mai mare vizibilitate pentru activitățile de voluntariat din Uniunea Europeană, urmărind patru obiective: 

 • Să facă eforturile necesare pentru crearea unui mediu propice voluntariatului în UE, astfel încât voluntariatul să fie legat de promovarea angajamentului civic; 
 • Să ofere organizatorilor de activități de voluntariat mijloacele necesare pentru a îmbunătăți calitatea acestor activități; 
 • Să recunoască activitățile de voluntariat; 
 • Să sensibilizeze publicul cu privire la valoarea și importanța voluntariatului.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-au organizat grupuri de lucru în fiecare stat membru, care și-au orientat eforturile, pe parcursul întregului an, pentru a studia și promova voluntariatul, pentru a identifica mijloacele prin care pot fi susținute și încurajate activitățile de voluntariat și pentru a pune voluntarii și voluntariatul în prim plan în fața publicului larg.

10 urmări ale Anului European al Voluntariatului:

 1.     Noi cadre legislative. Ca urmare a nevoilor identificate, s-au propus și adoptat noi acte normative în diferite state europene, care reglementează și recunosc activitățile de voluntariat. Legea 78/2014 – Legea voluntariatului din România, este unul dintre ele.
 2.     Îmbunătățiri la nivel de infrastructură și alocare bugetară, în diferite state. În unele state europene, nevoia care s-a identificat nu a fost de modificare a legii, ci de dezvoltare de instrumente, sau de finanțare.
 3.   Au apărut noi festivaluri și gale de premiere a voluntarilor. De exemplu, Gala Națională a Voluntarilor a avut prima ediție în anul 2011, sub egida AEV și a început să se celebreze Ziua internațională a persoanelor vârstnice, sau Senior Force Days, care sărbătorește forța voluntarilor seniori.
 4.     Anul 2011 a deschis și competiția Capitala Europeană a Voluntariatului, organizată în fiecare an de Centrul European de Voluntariat, care promovează voluntariatul local, încurajând municipalitățile să susțină și să întărească parteneriatele pe care le au cu centrele de voluntariat și organizațiile care implică voluntari.
 5. Voluntariatul a început să fie recunoscut ca o oportunitate importantă de învățare non-formală. În 2011 a apărut o secțiune despre voluntariat în Europass și s-a lansat Ghidul de Validare a învățării non-formale și informale.
 6. În 2011 s-au demarat nenumărate parteneriate între actorii relevanți și s-au elaborat rapoarte și ghiduri la nivel european. De exemplu Infrastructura de Voluntariat în Europa, un studiu al tuturor statelor europene, respectiv a infrastructurii de voluntariat din fiecare țară.
 7. EVEN – Employee Volunteering European Network – Rețeaua Europeană de Voluntariat pentru Angajați s-a lansat doi ani mai târziu, în 2013, pentru a crește numărul de persoane angajate care se implică în activități de voluntariat. 
 8. După cum se vede din exemplul de mai sus, atenția acordată voluntariatului și eforturile de promovare nu s-au oprit în anul 2011. Corpul European de Solidaritate a fost lansat în 2016, însă programul nu ar fi fost la fel fără demersurile care s-au realizat în cei cinci ani anteriori. 
 9. Tot ca urmare a AEV 2011, finanțatorii europeni au început să recunoască activitatea voluntară ca și co-finanțare. Numărul de ore de voluntariat se transformă în valoare economică, recunoscută ca o contribuție proprie, atunci când o organizație aplică pentru un grant.
 10. În final, s-a dezvoltat o mai bună înțelegere a nevoii de a măsura valoarea voluntariatului, pentru că vorbim despre o activitate cu adevărat importantă pentru individ dar și pentru comunitatea locală, națională și europeană.  

După cum putem să vedem mai sus, Anul European al Voluntariatului continuă încă să-și producă efectele. Acum, la 10 ani de la celebrare, colegii noștri de la Centrul European de Voluntariat ne-au transmis și

10 dorințe pentru următorii 10 ani:  

 1. Finanțare europeană pentru voluntariatul de toate vârstele, nu doar pentru tineret.
 2. Acces la fonduri structurale pentru organizațiile de voluntariat, respectiv eliminarea restricțiilor legale și de co-finanțare.
 3. O mai bună coordonare a Direcțiilor Generale ale Uniunii Europene, pentru politici de voluntariat coordonate și coerente.
 4. Accent pe siguranță – verificări de cazier judiciar și asigurarea pentru voluntari ar trebui să fie disponibile și accesibile în toate țările UE.
 5. Voluntariatul trebuie să devină mai incluziv – să existe posibilitatea emiterii de vize pentru voluntariat pentru cetățenii țărilor din afara UE.
 6. Mai mult suport și recunoaștere a rolului de organizație de infrastructură a voluntariatului – centre de voluntariat și centre de resurse pentru voluntariat.
 7. Acte normative actualizate, care să reflecte noile tipuri de voluntariat și care să recunoască atât voluntariatul orientat pe rol cât și cel orientat pe sarcină.
 8. Politici de CSR cu o componentă mai substanțială de voluntariat în rândul angajaților.
 9. Solidaritatea trebuie să fie păstrată ca element principal al voluntariatului. Învățarea și educația civică pot să fie componente subsidiare. 
 10. Rămâne necesară măsurarea comparativă a valorii și impactului activităților de voluntariat.

Pe lista voastră de dorințe pentru voluntariat ce apare?