Concurs de IDEI – SNV 2019 – Obiective de Dezvoltare Durabila


18 ani – o provocare pe măsură!

Scopul concursului:

Informarea tuturor despre Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și despre modul în care ne putem implica fiecare în realizarea acestora.

De ce?

Statul român, alături de toate celelalte state membre ONU, și-a asumat atingerea unui număr de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, până în anul 2030.

Ca să înțelegem puțin mai bine despre ce este vorba, putem lua în calcul această definiție a dezvoltării durabile: „satisfacerea nevoilor generațiilor prezente, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.

Agenda 2030 este un program de acțiune globală, care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu – iar pentru realizarea sa, statele membre și-au propus cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă cunoscute și sub denumirea de Obiective Globale. Ele sunt:

ODD 1: Fără sărăcie

– Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

ODD 2: Foamete „zero”

– Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

ODD 3: Sănătate şi bunăstare

– Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

ODD 4: Educaţie de calitate

– Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

ODD 5: Egalitate de gen

– Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

ODD 6: Apă curată şi sanitaţie

– Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.

ODD 7: Energie curată şi la preţuri accesibile

– Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

ODD 8: Muncă decentă şi creştere economică

– Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.

ODD 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură

– Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

ODD 10: Inegalităţi reduse

– Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.

ODD 11: Oraşe şi comunităţi durabile

– Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

ODD 12: Consum şi producţie responsabile

– Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.

ODD 13: Acţiune climatică

– Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

ODD 14: Viaţa acvatică

– Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

ODD 15: Viaţa terestră

– Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate.

ODD 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente

– Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

ODD 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

– Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

 

La nivel internațional, statele și-au asumat obligația de a asigura politici adecvate pentru implementarea Agendei și de a defini strategii de dezvoltare locală și națională (vezi mai multe aici: https://www.mae.ro/node/35919). Informații despre ODD-uri și ce se întâmplă în domeniu, mai puteți afla și de pe pagina noastră, Build Solid Ground Romania.

 

Dar noi știm voluntarii nu sunt dintre cei care așteaptă până când altcineva construiește o lume mai bună! Noi facem bine :D Și, mai mult decât atât, îi ajutăm și pe alții să facă bine, alături de noi. Așa că, haideți să ne suflecăm mânecile!

Cum? Prin organizarea de evenimente care aduc în discuție dezvoltarea durabilă. Acestea pot fi campanii de informare, expoziții, seri de film, cursuri, ateliere, întâlniri de jocuri, dezbateri, concursuri, standuri în locații frecventate de un număr mare de persoane sau orice alte evenimente creative pe care vă doriți să le organizați.

Ce vrem să promovam în cadrul acestor evenimente? Acțiunea! În toate formele ei.

De la uscarea naturală a hainelor, pentru a salva energie, până la organizarea de evenimente pentru respectarea drepturilor omului. De la adopția animalelor fără stăpân până la susținerea măsurilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități în mijloacele de transport în comun. De la mici activități pe care le putem face fiecare acasă sau la birou, până la implicarea în organizații cu tradiție într-un anumit domeniu. Acestea sunt doar câteva exemple de activități pe care le poate realiza oricine și pe care noi le putem promova în cadrul evenimentelor.

Ce oferim?

Pentru că știm ce efort presupune planificarea și organizarea unui eveniment, anul acesta ne-am dorit să venim în ajutorul vostru cu producția materialelor de promovare sau care asigură vizibilitatea. Pe lângă tricourile SNV, ne propunem să susținem 5 evenimente câștigătoare cu plăsuțe, bannere, roll-up-uri, panouri, umbrele, stickere, instrumente de scris, termosuri, cuburi, perne, board-games, card-uri, cărți poștale, sau orice alte materiale personalizate de care aveți nevoie pentru realizarea activității. Câteva exemple de materiale posibile, găsiti AICI.

Lista de mai sus are numai valoare de exemplu și nu vrem să vă limităm creativitatea. În funcție de proiect sau activitate, voi veți ști mai bine de ce aveți nevoie.

Noi vom premia 5 evenimente cu materiale personalizate în valoare de 2300 lei. În plus, pe lângă marile premii, vom recompensa și celelalte evenimente înscrise care susțin scopul concursului.

 

Înscrierea în concurs:

Înscrierea se face prin completarea formularului: Concurs de Idei – SNV 2019 pana pe data de 11 aprilie 2019, ora 23:00.

Fiecare organizație sau instituție poate înscrie în concurs câte un eveniment. Acesta poate consta în una sau mai multe activități, care se pot desfășura pe parcursul uneia sau mai multor zile din cadrul SNV 2019.

 

Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească evenimentul:

         Să se desfășoare în Săptămâna Națională a Voluntariatului – 13-19 mai 2019

         Să informeze sau să formeze în mod creativ publicul cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Globală în general și/sau unul dintre cele 17 Obiective.

         Să promoveze modurile în care ne putem implica în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Globală.

 

Criterii de selecție

         Relevanța evenimentului propus în relație cu scopul concursului.

         Legătura directă între obiectivele evenimentului și activitățile propuse.

         Relevanța materialelor solicitate pentru atingerea obiectivelor evenimentului.

         Numărul estimat de persoane informate despre unul din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și despre Agenda 2030 în general.

         Creativitatea evenimentului.

Cine poate organiza?

         Orice organizație sau instituție care implică voluntari în activitatea sa curentă.

 

Atentie!

Concursul se adreseaza organizatiilor și instituțiilor care acceptă provocarea noastră de a adopta tema Obiectivelor Globale pentru această ediție și care își doresc să concureze pentru premii. Deși are loc în SNV, acest concurs nu vine să înlocuiască activitățile obișnuite. Înscrierea activităților în SNV se va face independent de înscrierea în concurs. 

*******************************************************

Concursul este organizat de Pro Vobis în cadrul proiectului „SNV.18 – Obiective Majore”, finanțat de FOND Romania în cadrul proiectului  “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021”.

Proiectul “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de platforma finlandeză pentru dezvoltare Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și CONCORD, Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare.